Ossa, 12-15.09.2012

XI Międzynarodowy Kongres PTA